Мртва природа

Како дел од проектот „Градиме нови мостови“, успешно го завршивме заедничкиот шести час со учениците од нашето училиште од 4¹ одделение и учениците од ООУ „Наум Наумовски Борче“ по предметот ликовно образование, цртање на тема „Мртва природа“!
Координатор: Сузана Курбардовиќ!