Посета на Министерство за правда

Учениците од 4¹ одд. од нашето училиште го посетија Министерството за правда каде се сретнаа со министерот за правда кој одлично ги пречека учениците, одговараше на нивните прашања и ги покани во неговата канцеларија каде покрај гостопримството имаше и подароци за учениците. Дури и од страната на заменик министерот и шефот на кабинетот, приемот беше на високо ниво. Среќните ученици добија сознанија за работата, обврските и задолженијата на ова министерство.

Координатор на посета: Сузана Курбардовиќ!