Народна Банка на Р. Македонија

Во склоп на слободните активности на нашето училиште 25 Мај Сингелиќ учениците од 8-1 и 8-6 предводени од професорите Јетон Муслиу и Мирвет Муслиу реализираа посета на Народната Банка на Р. Македонија каде учениците слушнаа кратка историја за денарот каде исто така го посетија музејот на банката. Учениците беа презадоволни од посетата.