МКЦ „Планетариум“

Учениците од 4¹ и 6² од нашето училиште во соработка со учениците од 4/в одделение од ООУ „Наум Наумовски Борче“ Скопје и учениците од ООУ „Крсте Мисирков“ Скопје, остварија посета на МКЦ „Планетариум“. Посетата имаше едукативна и социјална цел.
Координаторка на проектот „Градиме нови мостови“ Сузана Курбардовиќ