Дидактички триаголник

Со задоволство и успех денеска ја реализиравме активноста во рамките на проектот „Дидактички триаголник“ организиран од активните: 4¹, 4², 4⁴, 4/5, 4/6, и 4/7 на тема „Училишен базар 2023/2024“. Собраните парични средства ќе бидат донирани во училиштето за изградба на лифт што ќе го користат учениците со посебни потреби! Во оваа прилика ќе учествуваме во дело кое има големо значење за училиштето и особено за оваа категорија ученици!
Посебна благодарност до родителите кои без двоумење не поддржаа!