Училишен базар

Nxënësit e klasës IV2, Sh.F.K– 25 Maji- Shkup, bashkë me aktivin e klasave të katërta edhe këtë vit organizuan tregun e shkollës. Në këtë aktivitet të gjithë nxënësit përgadisin produkte ushqimore në shtëpitë e veta dhe më pas i ekspozojnë ato për shitje në tregun e shkollës. Mjetet e grumbulluara në këtë aktivitet do të donohen në shkollë për ndërtimin e ashensorit që do ta përdorin nxënësit me nevoja të veçanta! Mentore: Mr. Diturie Sejfedini