Проект тема 1: скелет, мускули, витални органи 3-3 одд.

Projekt tema 1: skeleti, muskujt, organet jetësore kl 3-3
Skeleti në brendësi të trupit te njeriu dhe te kafshët
Lëvizja te njeriu
Lëvizja te kafshët që kanë dhe te kafshët që nuk kanë skelet brenda trupit
Skeleti rritet me rritjen e njeriut
Skeleti te njeriu ngjashmëritë dhe dallimet në skeletin e njeriut dhe skeletet e disa kafshëve
Lidhja midis kockave dhe muskujve
Si punojnë muskujt?
Organet vitale
Kontrollimi I njohurive.
Bëj fjalorin tënd, “trupi I njeriut”.