Заедничка соработка за правата на учениците - 1

Во склоп на проектот организиран од страна на Министерството за Образование и Наука "Заедничка соработка за правата на учениците", на датум 13.12.2016 се реализира активноста "Новогодишен базар на храна"
Многу весели лица...
Организирано од професорите Јетон Муслиу, Мирвет Муслиу, Сузана Јакупи Курбардовиќ, Теута Хаскај Војника, Игбале Зекири.
Голема благодарност до учениците и родителите од овие одделенија 8-1, 8-6, 5-1, 5-7, 7-5.
Собраните пари ке бидат донирани на семејство од Сингелиќ.
Продолжуваме да помагаме...