Дизајн и визуелна комуникација

Во склоп на проектот "Градиме нови мостови" се реализираше заеднички час меѓу учениците од 4¹ од нашето училиште и учениците од 4/в од ООУ "Наум Наумовски Борче" по предметот ликовно образование на тема "Дизајн и визуелна комуникација".
Кординатор: Сузана Курбардовиќ