Проект

PROJEKTI: "Shkëmbimi i gjelbër: Ndërtimi i vetëdijes ekologjike dhe bashkëpunimi midis të nxenesve të Polonisë dhe Maqedonisë"

Projekti është një përpjekje ambicioze që synon të ndezë një pasion për qëndrueshmëri dhe kujdes mjedisor tek të rinjtë. Me fokus kemi edukimin e praktikave të qëndrueshme dhe udhëheqjen eko-ndërgjegjshme, ky projekt synon të përgatisë brezin e ardhshëm për një botë ku përgjegjësia mjedisore është parësore. Ky projekt përfaqëson një nismë vizionare dhe ambicioze me synimin qendror zhvillimin e qasjeve të reja dhe aftësive profesionale tek nxenesit, që do të rrisë përgjegjësinë e tyre për mjedisin, duke udhëhequr një jetë të qëndrueshme, duke rritur mentalitetin eko-miqësor tek nxenesit tone. Disa foto nga aktiviteti i dites se trete ne shkembimit qe eshte ne realizim e siper ne shkollen tone.