Сарај 4-6 одд.

Loja është bota natyrore e çdo fëmije. Kl 4-6 në qendren rekreative Saraj.