Јон Ајети 3-3 одд.

“SI ËSHTË KËNGA ËSHTË DHE AI VET, JONI AMBASADOR NË KL 3-3”

Jon Ajeti kl 3-3 këndoi këngën ”Joni Ambasador”- Festivali i këngës për fëmijë "Ylberi" - Shkup 2021
Children's Song Festival "Ylberi" – Skopje 2021