Аплицирање на печат

Во склоп на проектот: "Градиме нови мостови" денес се реализираше со успех четвртиот час по предметот ликовно образование меѓу учениците од 4¹ од нашето училиште и учениците од 4/в од ООУ "Наум Наумовски Борче" на тема ГРАФИКА / "Аплицирање на печат".