Посета на планините Бешчади

PROJEKTI: "Shkëmbimi i gjelbër: Ndërtimi i vetëdijes ekologjike dhe bashkëpunimi midis të nxenesve të Polonisë dhe Maqedonisë"

Vizita e maleve Bieszczady: Nëpërmjet këtyre aktiviteteve dhe promovimit të Podkarpacie, studentët kishin mundësinë të thellojnë njohuritë e tyre rreth Polonise, për të rritur ndërgjegjësimin kulturor dhe promovimin e trashëgimisë polake në vend dhe nivel global.