Проект: „Зелена размена“ - трет час

Projekti: "Shkëmbimi i gjelbër: Ndërtimi i vetëdijes ekologjike dhe bashkëpunimi midis të nxenesve të Polonisë dhe Maqedonisë"

Foto nga realizimi i ores se trete te realizuar permes platformes zoom me teme ''Human Impact on the Climate Change''. Se shpejti vijojne eksperienca te reja te  nxenesve tone gjate  udhetimit te tyre ne Poloni.