Обликување и градба на пластика

4¹ одд. од нашето училиште на тема „Обликување и градба на пластика“ во рамките на проектот „Градиме нови мостови“ вториот час се реализираше по предметот ликовно образование во соработка со ООУ “НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ“ 4/в одд.