Меѓународен натпревар по математика

Nxënësit e shkollës tonë: Nexhmedin Ajeti 4¹, Abaz Ibrahimi 6¹, Xhelal Aeti 4¹, Amir Fida 6³ marrin pjesë në gara ndërkombëtare nga lënda e matematikës. Suksese!