Проект: Зелена размена

Projekti: "Shkëmbimi i gjelbër: Ndërtimi i vetëdijes ekologjike dhe bashkëpunimi midis të nxenesve të Polonisë dhe Maqedonisë".

Te nderuar,

Duke përmbushur interesat dhe tendencat në sjelljen e fëmijëve dhe rininë, ne kemi zgjedhur pikën si qëllim të projektit tonë, njohjen e realiteteve bashkëkohore të vendit tjetër mbi bazën e interesave të përbashkëta të të rinjve për zbatimin e një detyre publike në vitin 2023 të titulluar Rinia e Shkëmbimit Ndërkombëtar, Ju informojme qe sot me date 11.09.2023 stafi udheheqes i shkolles sone ne krye me drejtorin e shkolles sone Mr. Fadil Murtezani ne bashkepunim me koordinatoren e shkolles sone realizuan mbledhjen virtuale me stafin e shkolles ne Poloni per fillimin e projektit te ri me titull "Shkëmbimi i gjelbër: Ndërtimi i vetëdijes ekologjike dhe bashkëpunimi midis të nxenesve të Polonisë dhe Maqedonisë". Ky projekt realizohet edhe me arritjet e pasura të aktiviteteve ekologjike si tek shkolla jonë ashtu edhe shkolla jonë partnere nga Polonia. Do të përfshijë takime online dhe mundësinë e organizimit të takimeve në shkollat tona. Pjesëmarrësit do të eksplorojnë ndikimin e njeriut në ndryshimet klimatike. Ata do të mësojnë se si funksionojne ndryshimet klimatike cilat janë proceset natyrore që ndikojnë në ndryshimet e motit dhe se si njerëzit kontribuojnë në ndryshimin e ndryshimeve klimatike përmes emetimit të gazeve serrë. Klasat do të përdorin një sërë metodash dhe mjetesh edukative si video, prezantime multimediale, diskutime dhe ushtrime praktike.