Меѓународен натпревар по математика (II круг)

Резултатите на учениците од нашето училиште од меѓународниот натпревар по предметот математика (II круг), се крунисаа со дипломи, пофалници и медали! Во натпреварувањето (Олимпијада) ќе продолжат учениците: Џелал Аети, Амир Фида, Неџмедин Ајети и Абас Ибраими.