Дипломи и медали

Учениците од нашето училиште кои учествуваа на меѓународни натпревари по предметот математика беа наградени со дипломи и медали. Четворица ученици се избрани да го продолжат натпреварувањето на Олимпијадата. Успех!