Благодарница и ваучер

Ученикот Ануар Ферати од 4³ одд. е добитник на прва награда (благодарница и ваучер од 3.000 ден.) за најдобар цртеж, организирана од "Макстил" на тема "Инвестираме во нашата планета".