ЕРАСМУС ПРОЕКТ: Fully Avoid Bully, Мобилност во Скопје

Erasmus project: Fully Avoid Bully, Mobility in Skopje 22.05.2023-26.05.2023

ЕРАСМУС ПРОЕКТ Fully Avoid Bully
МОБИЛНОСТ ВО СКОПЈЕ
Оваа мобилност во Скопје се одржа од 22.05.2023 до 26.05.2023 заедно со партнерските училишта во проектот од Шпанија, Италија, Турција и Романија. Преку овој состанок, имаме за цел максимално да ја искористиме уникатната можност за негување трајни врски меѓу студентите-учеснички и членовите на тимот. Мобилноста се реализира од координаторот на проектот Арлинда Кастрати. Агендата на состанокот опфаќа широк спектар на активности во кои учениците и наставниците ќе:

Посетa едукативни предавања дизајнирани да ги прошират своите знаења за булизмот то ест кибернетичкиот криминал.

Потикнување на учениците да бидат свесни за важноста на ефектите од сајбер-малтретирањето и побудување на нивниот интерес за активно вклучување во денешните општествени прашања.

Мотивирањетона учениците да најдат различни пристапи за намалување на малтретирањето и алтернативни начини за борба против сајбер-малтретирањето

Воведување алатки, методи и практики за обезбедување висококвалитетно образование користејќи отворени образовни ресурси.

Овозможување промени во однесувањето во индивидуалните преференции, навиките за потрошувачка и начин на живот

едуцирајте ги учениците во духот на европското граѓанство, правејќи ги свесни дека грижата за сајбер-малтретирањето е грижа за малтретирањето низ Европа и пошироко.

Генерирање на чувство на отвореност кон другите култури кај учениците и овозможување да остварат формален и неформален контакт со странци, со што ќе се подобрат нивните социјални и јазични вештини.

Ширење и искористување на резултатите, обезбедувајќи им на идните генерации пристап до подготвените платформи.

Благодарност до директорот на ООУ „25 Мај“ г-дин Фадил Муртезани за поддршката, до градоначалникот на Гази Баба, до представникот на Општина Гази Баба Невенка Стаменковска Стојковски, до Секторот за Внатрешни Работи во Скопје. Посебна благодарност до почитуваните претставници од СВР-Скопје Кристина Трајкова и Јован Поповски, за достоинствениот пречек на гостите до представникот на Kинотеката на Северна Македонија Арсим Лесковица, на нашите родители како и до нашите ученици. Нека им е успешна иднината.