Резултати „Кенгур“ (втор круг)

Резултати од вториот круг на меѓународниот натпревар „Кенгур“ по предметот математика.