Проект 2

Nxënësi Regis Haskaj bën hulumtim në lëndën e gjuhës shipe rreth jetës dhe veprimtarisë së autorit Faik Konica.