Проект

Nxënësja e klasës IX-5 Shpresa Elezi, bën projekt në lëndën e gjuhës shqipe me mësime të mësuara në lëndën e gjuhës shqipe.