Фаик Коница

Nxënësit e klasës së nëntë bëjnë hulumtime në lëndën e gjuhës shqipe rreth jetës dhe vepritarisë së autorit të njëohur Faik Konica.