Еко-предавање

Eko-patrulla dhe Departamenti për edukim i NP „Higjiena Komunale“ - Shkup sot 11.05.2023 mbajtën eko-ligjëratë të përbashkët para nxënësve të kl. 3-6.
Përveç edukimit për trajtimin e drejtë dhe të ndërgjegjshëm me mbetjet, selektimit dhe riciklimit primar të saj, ato patën mundësinë të njihen edhe me rolin dhe aktivitetet e Eko-patrullës të NP „Higjiena Komunale“ - Shkup.
Përmes slajdeve dhe video materialeve, nxënësit u informuan për problemet me të cilat përballet Eko-patrulla në terren dhe edukimin rreth masave dhe veprimeve parandaluese të cilat ajo i ndërmerr për të parandaluar krijimin e deponive të egra, me qëllim mbrojtjen e mjedisit jetësor.
Faleminderit për bashkëpunimin!