Тема: Филм

Tema: Filmi - Vizitë në Cineplexx, nxënësit e klasës së III/2, njohja me ekranin e madh të kino-studios, ndriçimin e sallës, renditja dhe ngjyra e kuqe e karrikëve-ulëse, etj.