Регионален натпревар по природни науки

Me datë 10.04.2023 në lëndën Shkencat Natyrore u organizuan garat regjionale. Në këto gara shkolla jonë nën mentorimin e ars. Anida Amidi u përfaqësua nga këto nxënës të cilët i arritën këto rezultate:
Nazire Nuredini vendi III
Fatina Latifi vendi III
Dea Vojnika vendi III
Hira Iseni vendi III
Nxënësve i urojmë suksese të mëtutjeshme!