Мобилност во Италија - 13.03-17.03.2023

ЕРАСМУС ПРОЕКТ ,,DON’T CHANGE THE CLIMATE , CHANGE THE SYSTEM!

МОБИЛНОСТ ВО ИТАЛИЈА - 13.03-17.03.2023

Оваа мобилност во Италија се одржа од  13.03-17.03.2023 заедно со партнерските училишта во проектот од Италија, Романија, Турција и Хрватска нека служи за модел за учениците од нашето училиште "25-ти Mај", Скопје. Целта на оваа мобилност е да се постигнат следниве цели:

- Препознавање на климатските промени преку дискусија, експериментирање и набљудување.

- Да ги направат студентите посвесни и поактивни за големо прашање како што се климатските промени.

- Фокусирање на целите за животната средина и климата, да ја поддржиме зголемената свест за предизвиците на еколошките и климатските промени, развојот на зелените секторски стратегии и методологии.