Општински натпревар по математика

Нашето училиште "25 Мај" учествуваше на општински натпревар по математика, организирани од ССМ. На учениците им посакуваме успех.