Erasmus проект: Fully Avoid Bully, Mobility in TRABZON, Turkiye

Почитувани,
Учениците од нашето училиште како дел од проектот „Fully Avoid Bully“, во координација со други училишта кои се дел од проектот „Fully Avoid Bully“, од 27.11.2022 - 03.12.2022  yчествуваа во мобилноста во Турција, учествувајќи во низа едукативни активности кои имаат за цел да ја подигнат свеста на студентите за промовирање на одговорното и безбедно користење на интернетот и технологијата од страна на студентите. Целта на овие активности е информирањето како и повикување на координација во напорите на сите актери, родители, наставници и деца за „онлајн искуствата на учениците да бидат само позитивни“. Во оваа мобилност во Турција, учениците-учесници ги разменија своите размислувања за булизмот како феномен и воедно го разменија своето секојдневно искуство заедно со учениците од другите училишта кои се дел од проектот.