Активности

Kjo ditë u prit më shumë aktivitete,të krijuara nga vetë nxënësit nën kujdesin e mësuese Feride Ismaili. Këto aktivitetet janë krijuar nga nxënësit e klasës së gjashtë. Në fokus vizatimet posterat, krijimet, poezitë, kanë të drejtën e fëmijëve për arsimim, për gjithëpërfshirje, për edukim, për familje, etj.