Волкот и седумте јариња

Shfaqje teatrale e realizuar ne hapësiren e klasës e interpretuar nga nxënësit e klasës III2 pranë shkollës fillore 25 Maji - Shkup , Shfaqja teatrale: "Ujku dhe 7 kecat", Nxënësit shprehen idetë e tyre lidhje me shfaqjen, krijuan personazhe, si dhe prezentuan situata te përditshme. Pregaditen Mësimdhënëset: Mr.Diturie Sejfedini dhe Ass.arsimore: Ganimete Jetishi.