Градиме мостови 2015/16 - 2

Во 2015/16 година  во рамките на овој проект во кој сме носители, соработката ја продолживме со уште едно училиште од нашата  општина, ООУ „Дане Крапчев“. Така трите училишта : ООУ„25 Мај“, ООУ „Крсте Мисирков“ и ООУ „Дане Крапчев“, ги продолжија сет активностите во насока на зајакнување на капацитетот на вклучените ученици во интеретничките релации. Се обработуваа теми од областа на мултикултура, предрасуди, стереотипи јазични бариери, ненасилно решавање на конфликт и слично. Учениците изработуваа и флаери за промовирање на меѓукултурна и меѓуетничка  соработка. Беа предвидени три заеднички посети и истите се реализирани.
Втората заедничка посета е во Шарената Џамија во Тетово.