Германски јазик

Денеска со 9-то одделение го одбележавме 3 Октомври - Денот на германското единство. Потоа учениците работеа со раскази и германско знаме.
Наставник: Мирвет Адеми