Активности по германски јазик

Sot shënuam Ditën Botërore të Paqes. Në lëndën e Gj. Gjermane, mësimdhënëset Teuta H. Vojnika dhe Arijeta Ramadani mbajtën orë të përbashkët. Nxënësit punuan në hamer, duke vizatuar logo dhe shenja që përshkruajnë paqen, të shoqëruara me fjali të urta, të shkruara nga Mahatma Gandhi dhe Willy Brandt. U lexua dhe një historiat i shkurtër në Gj. Gjermane pë këtë ditë.