Хуманитарна активност

Претседателот на Црвениот Крст и директорот на нашето училиште  во соработка со Црвениот Крст на општина Гази Баба реализираа хуманитарна активност за нашите ученици.