Oбука на тема „Digital classroom - ICT TOOLS FOR LEARNING“ во Прага

ERASMUS PROJECT: S.O.L.I.D STEP INTO SOCIAL INCLUSION AND INNOVATION
PROJECT ID: 2021-MK01-KA122-SCH-00019726
PRAGUE, 20th June - 24th June, 2022
Course title: Digital classroom - ICT TOOLS FOR LEARNING

Почитувани,

Од денес 20.06.2022 до денес 24.06.2022 наставниците од Oпштинското основно училиште „25 Mај“ се дел од обуката на тема „Digital classroom - ICT TOOLS FOR LEARNING“ во Прага.

Ова обука е внимателно дизајнирана според најновите научни истражувања и примери за најдобри и најефикасни наставни практики. Оваа обука е создадена според најновите резултати од научните истражувања од областа на образовната психологија, психологијата на однесувањето, педагогијата, методологијата на настава и дидактиката. Наставниците ќе се здобијат со компетенциите за успешно учење на учениците, практично познавање на развојот на невро-бихевиорални тешкотии, како и методи и пристапи на работа со студенти кои имаат било каков вид на СЕн (потреба за специјално образование) или кои се во позадинета позиција и се изложени на ризик од образовно и социјално исклучување.