Хуманитарно дефиле

Учениците учествуваа во хуманитарното дефиле организирано од Црвен Крст на град Скопје кое се одрза во плоштадот на градот.