Erasmus проект: „Don’t change the climate, change the system!“ Mobility in Turkey

ЕРАСМУС ПРОЕКТ „Don’t change the climate, change the system!“
МОБИЛНОСТ ВО ТУРЦИЈА - 16.05.2022-21.05.2022
Оваа  мобилност  во  Италија  се  одржа  од  21.03-25.03.2022 заедно со партнерските училишта во проектот од Италија, Романија, Турција и Турција нека служи за модел за   учениците од нашето училиште "25-ти мај", Скопје, да анализираат различни природни и општествени феномени и да послужат за модел за нивните врсници во нашето училиште и пошироко. Целта на оваа мобилност е да се постигнат следниве цели:    
- Препознавање  на  климатските  промени преку дискусија, експериментирање и набљудување - Да ги направат студентите посвесни и поактивни за големо прашање како што се климатските промени.
- Фокусирање на целите за животната средина и климата, да ја поддржиме зголемената свест за предизвиците на еколошките и климатските промени, развојот на зелените секторски стратегии и методологии.