Visit to the botanical garden in Skopje

Aktivi i klasëve të katërta realizoi vizitë në kopshtin botanik në Shkup:
1. Vrojtimi në mikroskop - Poleni dhe ndërtimi anatomik i sipërfaqes se gjethit.
2. Aranzherija e bimeve të llojllojshme dhe vrojtimi në mikroskop.
3. Bimët endemike: Bambusi, Llotusi, zhallfja.