International Children's Day II

1 Qershori - Diten nderkombetare te femijeve e realizuam ne menyra te ndryshme ne lenden e Edukates fizike dhe shendetesore me nxenesit e klasave te II. Mesimdhenese: Ekzona Rexhepi