Safe Internet day

Erasmus project: ''Fully Avoid Bully'' Safe Internet day, 7.02.2023! Dita e Internetit të Sigurte, feb 7th, 2023! 

Dita e internetit të sigurt është manifestim vjetor që ka për qëllim të promovojë një përdorim të përgjegjshëm, të mirëfilltë, kritikues dhe kreativ të internetit dhe teknologjive, veçanarisht te fëmijët dhe të rinjtë.Me një qasje globale, të udhëhequr nga komuniteti, SID inkurajon të gjithë të bashkohen dhe të luajnë rolin e tyre për një internet më të mirë. Per kete dite te vecante shkolla jone si pjesemarrese ne Erasmus + projektin '' Fully Avoid Bully'' ka pergaditur nje kuiz virtual ne te cilen morren pjese nxenesit e shkolles sone si dhe nxenesit nga Turqia, Italia, Spanja dhe Rumania.

Ne vijim keni te dhene linkun e rezultateve.